Дейността на Инженерно Бюро Цвят ЕООД включва всички нива от процеса на проектиране и покрива пълния спектър от конструктивната част: офис и жилищни сгради, университетски и бизнес центрове, хотели, банки, болници, гаражи, фабрики, инженерни съоръжения, подземни и надземни резервоари и други.

Бизнес Парк
Запад София

Сградите от Уест Енд Парк София от фаза I са разделени на три етапа.

Повече за проекта »

Мегапарк Соравия

3 фази на строителство, оформящи цялостния ансамбъл на комплекса.

Повече за проекта »

Хотелски комплекс "Пирин" гр. Разлог

Архитектурен идеен проект на хотелски комплекс Пирин.

Повече за проекта »
Екипът на Инженерното Бюро се състои от 15 инженери и техници в главния офис в София и във филиала в град Кюстендил. Инженерното Бюро притежава богат опит в исторически план и в прилагането на модерните софтуерни CAD системи, като и софтуерни програми за конструктивно проектиране.