За нас

История

Инженерното Бюро е основано от инженер Георги Цвятков през 1991 година в град София. Главният офис на фирмата се намира в административната сграда на ул. Луи Айер 2, София 1404.

Профил

Дейността на Инженерното Бюро включва всички нива от процеса на проектиране и покрива пълния спектър от конструктивната част: офис сгради, жилищни сгради, университетски и бизнес центрове, хотели, банки, болници, гаражи, фабрики, инженерни съоръжения, подземни и надземни резервоари и други.
Годишният обем на проектиране във фирмата е в рамките на 150 000 m2 конструкции.

Екип

Екипът на Инженерното Бюро се състои от 15 инженери и техници в главния офис в София и във филиала в град Кюстендил. Инженерното Бюро притежава богат опит в исторически план и в прилагането на модерните софтуерни CAD системи, като и софтуерни програми за конструктивно проектиране.