Бизнес парк Пловдив

ОБЕКТ: БИЗНЕС ПАРК ПЛОВДИВ, УПИ IV, кв. 1, м. ЮИПЗ I-ва и II-ра част
ПОДОБЕКТ: СГРАДА 1
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ
КОД: 100400308
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

Сграда 1 от Бизнес парк Пловдив - гр. Пловдив е 8 етажна сграда със сутерен. Високата сграда е с размери 56х 24 м. В план е симетричен многоъгълник, като е начупена само по късите страни. Плочата над сутерена е разделена с деформационна фуга отделно на две тела извън основното тяло в план на сградата, като крайните й размери са 86.87х36.60 м. На нивото на покривната плоча се разполагат климатични и рекламни съоръжения.

Конструкцията е стоманобетонна, монолитна, смесена гредова - безгредова. Сградата е ситуирана върху равен терен. Като противоземетръсна конструкция са проектирани стоманобетонни шайби, разположени в двете геометрични посоки, обединени в две ядра.

Фундаментната конструкция на сградата е решена с фундаментна плоча. Под високото тяло на сградата, с по-тънка фундаментна плоча в сутерена при гаражите на ниското тяло, като решението е съобразено с изолирането на сутерена и нивото на подземните води. Носещата конструкция на сградата е скелетна, смесена конструкция - частично гредова и преимуществено безгредова, със стоманобетонни стени-шайби /ядра/ и колони. По късите фасади са проектирани специфични стени за оформяне на фасадата. Предвидени са и необходимите отвори за провеждане на инсталациите.

VI. Нормативна уредба
  • Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. – 2004г.
  • Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции – 1988г.
  • Наредба №07/2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони – 2007г.
  • Норми за проектиране на плоско фундиране – 1996г.