Услуги

Ние можем да ви предложим:

  • Проектира конструкции на сгради и съоръжения
  • Реконструкции на сгради
  • Статикодинамичен анализ
  • Детайлни конструктивни чертежи
  • Оценка на състоянието на сгради
  • Изготвяне на необходимата документация за строително разрешение
  • Изготвяне на тръжна документация
  • Количествени сметки
  • Експертна оценка и становища
  • Авторски контрол на изпълнението