Жилищна сграда, Младост, София

Липсва описание към проекта.